Pravilnik

Registracijom i logovanjem na našem sajtu prihvatate pravilnik NoviNet-a i Novinarnice.

NoviNet je distributer paketa koji se koriste na Novinarnici. Registracijom na našem sajtu automatski dobijate nalog i na Novinarnici.

Pristup i upotreba sajta, kao i kupovina paketa podležu pravilniku NoviNet-a. Korišćenje paketa na sajtu Novinarnice i Novinarnica aplikacijama podležu pravilniku Novinarnice. Molimo vas da pažljivo pročitate Pravilnike.

Kreiranje naloga na NoviNet-u je izričito uslovljeno prihvatanjem ova dva Pravilnika.

NoviNet Pravilnik

1. USLOVI KORIŠĆENJA

1.1. Opis usluga

NoviNet omogućava korisnicima da kupuju pakete za čitanje digitalnih novina, magazina i knjiga. Paketi koji se mogu kupitu su dostupni u tri varijante - Knjige paket, Novine paket i Mix paket.

NoviNet je sajt koji je namenjen SAMO kupovini paketa, a izdanja se čitaju na sajtu www.novinarnica.net i Novinarnica aplikacijama.

• Knjige paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih knjiga, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

• Novine paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih novina i magazina, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

• Mix paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih novina, magazina i knjiga, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

Nakon registracije naloga, odabirom prvog željenog paketa korisnik stiče pravo na promotivni period od 15 dana tokom koga će imati besplatan pristup paketu. Nakon isteka promo perioda, ukoliko korisnik ne odjavi servis u međuvremenu, korisnik postaje mesečni pretplatnik izabranog paketa i na mesečnom nivou će se vršiti naplata iznosa cene odabranog paketa od strane banke. Pristanak na automatsku naplatu se može opozvati u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga, s primenom u budućnosti, tako što pristupite korisničkom nalogu na NoviNet sajtu u sekciji „Moj nalog“ i samostalno isključite ovu funkcionalnost. Ovaj opoziv ne znači gašenje korisničkog naloga, već samo gašenje paketa.

Korisnici Knjige paket imaju mogućnost da kupuju novine i magazine, dok korisnici Novine paket imaju mogućnost da kupuju knjige na sajtu Novinarnica ili kroz njene aplikacije po aktuelnim cenama.

Samo dok je korisnik u pretplati ima neograničen pristup izdanjima koja su u paketu. Otkazivanjem servisa ili deaktivacijom paketa neće imati više pristup izdanjima iz paketa. Sva izdanja koja su kupljena van izabranih paketa će ostati u Moja biblioteka i moći će da ih čita i posle deaktivacije ili promene paketa. Takođe, promenom paketa iz Knjiga paket u Novine paket ili obrnuto, dobija pristup izdanjima samo aktivnog paketa i prethodno kupljenih izdanja na Novinarnici, dok neaktivnom paketu nema više pristup.

1.2. Korisnički nalog

Određeni delovi NoviNet-a su dostupni samo pojedincima koji su se registrovali. Prilikom registracije korisnik unosi e-mail adresu i lozinku. Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje da je došlo do zloupotrebe korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti NoviNet putem e-mail-a na podrska@novinet.net. NoviNet zadržava diskreciono pravo da ukine korisnički nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka.

Ako je korisnik već registrovan na sajtu www.novinarnica.net, treba da se uloguje sa istim podacima. Ukoliko korisnik nije registrovan na Novinarnici, registracijom na našem sajtu www.novinet.net dobija svoj nalog i na Novinarnici. Isto korisničko ime i lozinka se koristi za oba sajta, kao i za Novinarnica aplikacije.

1.2.1. Registracija naloga maloletnih lica

Da biste postali registrovani korisnik na NoviNet-u, potrebno je da imate iznad 16 godina (ili više, u zavisnosti od zakona zemlje iz koje pristupate sajtu NoviNet). Ukoliko imate manje od 16 godina, potrebno je da obezbedite pisanu saglasnost roditelja/staratelja, kao i izjavu roditelja/staratelja da se u vaše ime slažu sa Uslovima korišćenja usluga i Politikom privatnosti na sajtu NoviNet, kako biste mogli da registrujete svoj nalog.

1.3. Ponašanje korisnika

Sajt www.novinet.net se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim Uslovima.

1.4. Međunarodni korisnici

NoviNet kontroliše, upravlja i administrira sajt iz svojih prostorija na teritoriji Švajcarske. U slučaju da korisnik NoviNet-a pristupa sa lokacije koja se nalazi van države Švajcarske, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

1.5. Intelektualna svojina

Vlasništvo NoviNet-a su: tekst, grafika, logo i softver. NoviNet je specijalizovan servis za prodaju paketa za čitanje digitalnih novina, magazina i knjiga.

NoviNet je distributer paketa, a ne izdavač publikacija ili ostalog sadržaja koji obezbeđuje Novinarnica i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. NoviNet ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti odgovoran u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko sajta Novinarnica.

1.6. Sadržaji trećih strana

NoviNet nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Novinarnica, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima, a ne NoviNet-u. NoviNet, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. NoviNet ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

1.7. Modifikacije usluga

NoviNet zadržava pravo da sajt www.novinet.net povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga sajta sa ili bez obaveštenja.

1.8. Odricanje od odgovornosti

NoviNet ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge NoviNet-a i Novinarnice ispuniti zahteve korisnika, sadržaj dobijen kroz pakete sa ovih sajtova biti tačan i pouzdan, ili kvalitet korišćenja ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od NoviNet-a ili kompanije sa kojom sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

1.9. Kontrola

NoviNet ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama NoviNet-a.

1.10. Raskid

I NoviNet i Korisnik može da raskine ovaj Sporazum u svakom trenutku.

NoviNet može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim Pravilnikom. Bilo koje isključenje vašeg pristupa sajtu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i NoviNet može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup sajtu.

Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na podrska@novinet.net i tada nema pravo na povraćaj novca za već plaćeni paket.

1.11. Obaveštenje o promenama

NoviNet može da preradi ove uslove da bi ih održao u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Ukoliko dođe do promene u Pravilniku, bićete blagovremeno obavešteni putem e-mail-a. Datum ažuriranja služi da vas podseti na nedavne promene. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu na paket. Vaš pristup ili upotreba sajta posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI

Zaštita ličnih podataka

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji NoviNet prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko www.novinet.net sajta ili drugih strana/sajtova, u našem vlasništvu koji upućuju na www.novinet.net (u daljem tekstu “Sajt“).

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti se odnosi na NoviNet i sve proizvode i usluge koje nudi, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na NoviNet, a ne i na druge sajtove u okviru NoviNet-a. Zato preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećujete.

2.1. Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

Ako ste posetilac sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

2.2. Korisnicima se smatraju

- Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja sajta (do prestanka članstva), a u svrhe kupovine paketa i koja nakon registracije prijavom pristupaju sajtu, a na način propisan Uslovima korišćenja.

- Posetioci, odnosno lica koja pristupaju sajtu, bez registracije/prijave, radi korišćenja sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

2.3. Koje informacije prikuplja NoviNet

NoviNet sakuplja sledeće informacije od Korisnika, koje mogu da uključe lične informacije:

• E-mail adresa

• IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima

• Vreme kreiranja naloga

• Vreme modifikacije / menjanje podataka

• Vreme poslednjeg pristupa

• Informacije o izabranom paketu:

• Datum kupovine paketa

• Datum deaktivacije paketa

• Istorija promene paketa

NoviNet prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu i NoviNet ga tretira kao posetioca i prikuplja samo statističke podatke.

NoviNet ne sakuplja svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

2.3.1. Zaštita podataka prilikom plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Credit Suisse i njihov servis Six Payment Service, pa se tako kompletni proces naplate obavlja preko sistema Six Payment Service. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni NoviNet sistemu.

Pre pristupa stranici za naplatu, molimo vas da se upoznate sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti procesora platnih kartica.

• Credit Suisse:

◦ Legal notes: https://www.credit-suisse.com/ch/en/legal.html

• Six Payment Service:

◦ Terms of use: https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/terms-of-use.html

◦ Privacy statement: https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html

Plaćanje se obavlja u realnom vremenu i ukoliko je transakcija uspešno procesuirana, kupac, pored e-mail potvrde od banke o uspešnom plaćanju, dobija i e-mail od NoviNet-a da može da pristupi izdanjima iz kupljenog paketa na sajtu Novinarnica i Novinarnica aplikacijama za Android i iOS (Apple) uređaje.

NoviNet NIKADA NEĆE TRAŽITI BROJ KARTICE ILI INFORMACIJE O KARTICI KORISNIKA.

2.3.2. Kolačići (Cookies)

Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.

Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vreme, a pretraživanje internet stranica je delotvornije i lakše.

Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posećivanja određene internet stranice. Preduzeća uz pomoć kolačića ocenjuju efikasnost nacrta svojih internet stranica, kao i primerenost, vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim internet stranicama.

Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pregledača (browser-a):

Google Chrome - https://policies.google.com/privacy

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Internet Explorer* - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Safari - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Opera - https://www.opera.com/privacy

*Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

2.3.3. Kako NoviNet upotrebljava kolačiće

Kada Korisnik poseti sajt NoviNet, kreira korisnički nalog i kupi paket sa NoviNet-a postaviće se cookie na računar Korisnika. Potrebno je da cookies budu omogućeni u pretraživaču tako da NoviNet može da identifikuje Korisnika kao stalnog posetioca ili kupca i da održava razmenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima.

Korišćenjem kolačića, NoviNet prikuplja sledeće informacije posetioca Sajta:

- informacije o uređaju (vrsta, marka)

- informacije o operativnom sistemu (vrsta i verzija)

Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitet podešavanja Sajta. Informacije o stranicama koje su bile prikazane prikupljaju se u analitičke svrhe što nam omogućava da unapredimo sadržaj i doživljaj Korisnika. Ne postoji mogućnost da se korišćenjem tih informacija identifikuje Korisnik. Takođe, NoviNet koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumeo i poboljšao delove sajta NoviNet.

2.3.4. U koje svrhe NoviNet koristi sakupljene lične informacije

NoviNet može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika da bi:

• Verifikovao pristup zaštićenom sadržaju i informacijama sa naloga

• Odredio da li su ispunjeni minimalni sistemski zahtevi za upotrebu servisa

• Ponudio nadogradnju proizvoda

• Prikupio zbirne statističke podatke o korišćenju, uključujući internet komunikaciju

• Poboljšao svoje usluge - Informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na zahteve Korisnika prilikom kupovine paketa

• Personalizovao iskustva korisnika - Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu

• Unapredio Sajt - Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga.

• Pokrenuo promocije, istraživanja ili druge funkcije Sajta - Slanje informacija Korisnicima koji su pristali da ih prime (NewsLetter).

• Poslao periodične e-poruke - NoviNet može da pošalje novim korisnicima poruku dobrodošlice, kao potvrde o promenama na nalogu.

NoviNet može da pošalje novim korisnicima poruku dobrodošlice, kao i poruku koja potvrđuje narudžbinu prijavljenu direktno na NoviNet i potvrde o promenama na nalogu.

NoviNet će poslati e-mail kada obaveštava Korisnika o novim paketima, kada ostvaruje komunikaciju u vezi sa narudžbinom ili poziva da produžite paket. Možemo koristiti e-mail za slanje informacija i komunikaciju sa Korisnikom o kupovini paketa i pružanju pomoći u cilju boljeg razumevanja Korisnika o načinu rada Sajta. Takođe se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve.

Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je Korisnik prijavljen na NoviNet pošalje tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu podrska@novinet.net.

2.4. Sigurnosna procedura

NoviNet koristi aktuelne sigurnosne metode da bi zaštitila podatke. Vaše informacije se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju. Podaci nikada neće biti dostupni trećim licima bez saglasnosti Korisnika.

2.4.1. Zaštita NoviNet-a i njegovih korisnika

NoviNet će obezbediti lične informacije o nalogu isključivo ukoliko dobije zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Švajcarske. Ovakav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi.

2.5. Skladištenje podataka

Dobijene podatke NoviNet skladišti na serverima renomirane kompanije Hetzner u Nemačkoj. Pre korišćenja sajta NoviNet, molimo da se bliže informišete preko navedenih stranica:

• Legal notice: https://www.hetzner.com/rechtliches/impressum

• Data privacy: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

• System policies: https://www.hetzner.com/rechtliches/system-policies

• Terms and conditions: https://www.hetzner.com/rechtliches/agb

2.6. Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o pretplatama na pakete.

Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. NoviNet ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je NoviNet odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na podrska@novinet.net bez odlaganja.

Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" internet pretraživača Korisnika omogućuje upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada Korisnik pristupa Sajtu. NoviNet ni na koji način nije povezan s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica i ukazujemo da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije ili obrišete sami “kolačiće”.

2.7. Poslovni transferi

NoviNet može da prenese informacije koje sakupi, uključujući i lične informacije u slučaju prodaje većine ili kompletne imovine kompanije. Korisnik prihvata da se takvi transferi mogu dogoditi i da bilo koji novi vlasnik NoviNet može da nastavi da koristi vaše lične informacije na način koji je određen našom Politikom privatnosti.

2.8. Prava korisnika
2.8.1 Pravo na informaciju

Korisnik ima pravo da na zahtev, u bilo kom trenutku od NoviNet-a dobije informacije o ličnim podacima koji se odnose na Korisnika, a koje je NoviNet obradio u sklopu člana 2. Politike privatnosti.

2.8.2 Pravo na prepravku

Korisnik ima pravo da zahteva promenu ličnih podataka koji se odnose na njega ukoliko su ti podaci netačni.

2.8.3 Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka u skladu sa Uslovima korišćenja.

2.8.4 Pravo na ograničenje obrade podataka

Korisnik može da zahteva da lične podatke koji se odnose na njega NoviNet obrađuje samo do određene mere, na primer, u slučaju da Korisnik odjavi primanje marketinških poruka.

2.8.5. Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da zatraži lične podatke koji se odnose na njega. NoviNet je u obavezi da odgovori na primljeni zahtev u roku od mesec dana. Podatke možemo poslati direktno korisniku ili drugom izvršitelju obrade ako korisnik to zahteva.

Slanje podataka je besplatno, ali u slučaju da NoviNet dobije u kratkom vremenskom periodu mnogo zahteva i posumnja da je akcija odrađena od strane grupe korisnika koji imaju lošu nameru u smislu da uspore rad kompanije, NoviNet ima pravo da naplati naknadu koja pokriva stvarne troškove traženja i sortiranja podataka i eventualnog materijala ako primerak šalje u papirnom obliku ili na eksternim medijima.

2.8.6. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka. U tom slučaju možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

2.8.7 Gašenje naloga od strane Korisnika i obustavljanje obrade podataka

Ukoliko, u bilo kom trenutku, Korisnik želi da ugasi nalog i obustavi obradu ličnih podataka, potrebno je poslati e-mail na podrska@novinet.net. Lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika pod uslovom da su ispunjene sve obaveze plaćanja, da NoviNet veruje da nije potrebno čuvati te informacije zbog nekog sudskog procesa i da nije ni pod kakvom zakonskom obavezom da čuva te informacije.

2.8.8 Ostvarivanje navedenih prava

Ako želite ostvariti navedena prava, obratite nam se na podrska@novinet.net

2.9. Marketing – Oglašavanje i društvene mreže

Ukoliko Korisnik dâ saglasnost da želi da prima personalizovane ponude, upotrebljavaće se lični podatak - e-mail adresa. NoviNet koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, istorija porudžbina, istorija kupljenih paketa, datum i vreme posete Sajtu ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize korisničkog ponašanja, NoviNet koristi usluge provajdera Amazon i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što je odabrani paket, kao i automatski generisani podaci kao što su potrošnja ili trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili potrebama Korisnika i kako bismo komunicirali sa Korisnikom o ostalim uslugama NoviNet koje bi ga mogle zanimati.

Prilikom registracije, Korisnik ima mogućnost da prihvati slanje marketinških poruka. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je Korisnik prijavljen na NoviNet pošalje tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu podrska@novinet.net.

2.9.1. E-bilten (e-newsletter)

Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Amazon. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Amazon-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

2.9.2. Društvene mreže

Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, Twitter i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Twitter i Instagram LLC.

Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled Facebook politike privatnosti možete pronaći ovde:

https://www.facebook.com/business/gdpr.

Twitterom upravlja Twitter International Company, irska kompanija sa registrovanim sedištem u One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Pregled politike privatnosi je na: https://twitter.com/en/privacy

Instagram je jedan od servisa Facebook-a, a pregled politike privatnosti Instagram-a pronaći ovde:

https://www.facebook.com/business/gdpr.

Ako ste na našem Sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, Twitter, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našem Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

2.9.2.1. Facebook Custom Audiences

Naš Sajt koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima Sajta, na osnovu interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem Sajtu. U tu svrhu, na Sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem Sajtu. Podaci o poseti prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu.

Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i pravu o zaštiti podataka, posetite https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

2.9.3. Korisnički servis putem društvenih mreža

Ako Korisnik kontaktira NoviNet preko društvenih mreža, lični podaci Korisnika, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Korisnik javno objavi kroz svoj profil ili dostavi u direktnoj poruci na profilu naše kompanije, obrađuju se i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa NoviNet profila.

Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene profilu naše kompanije na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

2.10. Analiza korišćenja Sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg Sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja Sajta. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda.

Sesije se automatski brišu nakon 30 minuta neaktivnosti na Sajtu, kada se zatvori pretraživač ili kada koristite funkciju odjave. Sesija omogućava identifikaciju Korisnika u toku korišćenja Sajta.

2.10.1. Google

NoviNet koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords i YouTube. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na stranici NoviNet, može se uspostaviti direktna veza između pretraživača Korisnika i Google servera kada se stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da NoviNet nije upoznat sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva Korisniku.

Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2.10.1.1. Google Analytics

Naš Sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na računaru Korisnika i koje omogućavaju analizu korišćenja Sajta. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju Sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na Sajtu, Google će unapred skratiti IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime NoviNet-a, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao upotrebu Sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na Sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje Sajta i interneta. Google neće IP adresu Korisnika dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića, međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije NoviNet u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2.10.1.2. AdWords

Naš Sajt koristi "Google Remarketing" kako bi ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa ponašanjem Korisnika na Sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom Sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na Sajtu i može s vremena na vreme prikazivati ​​Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na ponude NoviNet-a, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na računaru Korisnika koji omogućuje da se interesovanja Korisnika dodele računaru Korisnika (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Ta interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana sa ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/ se mogu kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe se može onemogućiti upotreba kolačića od strane Google-a.

Ako Korisnik pristane da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija sa Google nalogom i da koristi informacije koje su pregledane na internetu sa Google nalogom Korisnika u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje Korisnik koristi, a na kojima postoji Korisnikov Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja se mogu promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

2.10.1.3. YouTube

Naš Sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim se posete web stranice s YouTube plug-in-om, dolazi do povezivanja sa YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje NoviNet stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na YouTube nalog, YouTube-u je omogućeno da poveže pretragu Korisnika sa ličnim profilom Korisnika. Ova mogućnost se može ukinuti ako se prethodno Korisnik odjavi sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

2.11. Obaveštenje o promenama

NoviNet može s vremena na vreme da preradi Politiku privatnosti da bi je održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Datum ažuriranja služi da podseti Korisnika na nedavne modifikacije. Ako promene Politike privatnosti NoviNet direktno utiču na način na koji deli lične podatke Korisnika, NoviNet će obavestiti Korisnika postavljanjem obaveštenja na sajt ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da Korisnik odbije takvu promenu. U ovom slučaju Korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na podrska@novinet.net obavesti NoviNet da ne prihvata promene u Politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga od strane Korisnika. U tom slučaju, ukoliko postoje aktivne pretplate, NoviNet će izvršiti refundaciju novca do isteka perioda pretplate za poslednji mesec.

2.12. Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na korišćenje našeg Sajta i usluga od strane Korisnika od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na Sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljiivo), odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Ukoliko po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta i naših usluga podrazumevaće se da je prikupljanje, upotreba ili deljenje ličnih podataka predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se pristankom sa navedenim izmenama.

2.13. Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige u vezi sa Politikom privatnosti NoviNet-a ili načina na koji koristi lične podatke korisnika, molimo vas da nam pošaljete e-mail na podrska@novinet.net ili da koristite sledeću adresu:

Novinet GmbH
Baarerstrasse 75
6300 Zug
Švajcarska
podrska@novinet.net

3. Reklamacije

Reklamacije slati na podrska@novinet.net. Nakon što primimo reklamaciju ona će biti razmotrena, a u roku od tri radna dana od podnošenja reklamacije Korisnik će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

Novinarnica Pravilnik

Molimo vas da pročitate Uslove korišćenja usluga, Politiku privatnosti, Reklamacije i Politiku povraćaja novca.

1. USLOVI KORIŠĆENJA

1.1. Opis usluga

Novinarnica omogućava korisnicima NoviNet-a pristup izdanjima za koje su se pretplatili.

Paketi koji su dostupni za korisnike NoviNet-a su tri varijante - Knjiga paket, Novine paket i Mix paket.

• Knjiga paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih knjiga, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

• Novine paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih novina i magazina, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

• Mix paket: ne postoji ograničenje u broju dostupnih novina, magazina i knjiga, korisnik ostvaruje pravo da čita sve što je u okviru Novinarnica izdanja.

Samo dok je korisnik u pretplati ima neograničen pristup izdanjima koja su u paketu. Otkazivanjem servisa ili deaktivacijom paketa neće imati više pristup izdanjima iz paketa. Sva izdanja koja su kupljena van izabranih paketa će ostati u Moja biblioteka i moći će da ih čita i posle deaktivacije ili promene paketa. Takođe, promenom paketa iz Knjiga paket u Novine paket ili obrnuto, korisnik dobija pristup izdanjima samo aktivnog paketa i prethodno kupljenih izdanja na Novinarnici, dok neaktivnom paketu nema više pristup.

Korisnici Knjige paket imaju mogućnost da kupuju novine i magazine, dok korisnici Novine paket imaju mogućnost da kupuju knjige na sajtu Novinarnica ili kroz njene aplikacije po aktuelnim cenama.

Novinarnica omogućava korisnicima da kupuju pojedinačna izdanja i/ili se pretplate na dnevne novine, magazine, časopise, knjige i publikacije u digitalnom formatu, da ih čitaju online i offline, da ih čuvaju u svojoj biblioteci i da određene delove novina sačuvaju u folderima u biblioteci, pošalju e-mail-om, podele sa prijateljima na društvenim mrežama ili odštampaju.

1.2. Korisnički nalog

Određeni delovi Novinarnice su dostupni samo pojedincima koji su se registrovali. Prilikom registracije korisnik obavezno unosi e-mail adresu i lozinku. Korisnici odgovaraju za tačnost unetih podataka prilikom registracije, kao i za očuvanje tajnosti svoje lozinke. Strogo je zabranjeno korišćenje tuđe e-mail adrese i lozinke bez dozvole vlasnika. U slučaju sumnje u zloupotrebu korisničkog naloga od strane trećih lica, korisnik je u obavezi da o tome odmah obavesti Novinarnicu putem e-mail-a na podrska@novinarnica.net. Novinarnica zadržava diskreciono pravo da ukine korisnički nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka. Registracijom na Novinarnici, korisnik kreira nalog i na sajtu NoviNet, i obrnuto. Isto korisničko ime i lozinka se koristi za oba sajta, kao i za Novinarnica aplikacije.

1.2.1. Registracija naloga maloletnih lica

Da biste postali registrovani korisnik na Novinarnici, potrebno je da imate iznad 16 godina (ili više, u zavisnosti od zakona zemlje iz koje pristupate sajtu Novinarnica). Ukoliko imate manje od 16 godina, potrebno je da obezbedite pisanu saglasnost roditelja/staratelja, kao i izjavu roditelja/staratelja da se u vaše ime slažu sa Uslovima korišćenja usluga i Politikom privatnosti na sajtu Novinarnica, kako biste mogli da registrujete svoj nalog.

1.3. Ponašanje korisnika

Sajt Novinarnice se može upotrebljavati samo u legalne svrhe i u skladu sa ovim uslovima.

1.4. Međunarodni korisnici

Novinarnica kontroliše, upravlja i administrira sajt iz svojih prostorija na teritoriji Republike Srbije. U slučaju da korisnik Novinarnici pristupa sa lokacije koja se nalazi van Republike Srbije, odgovoran je za poštovanje lokalnih zakona države iz koje pristupa svom nalogu.

1.5. Intelektualna svojina

Vlasništvo Novinarnice: tekst, grafika, logo i softver koji se upotrebljava na ovom sajtu.

Vlasništvo Izdavačkih kuća su knjige i novinska izdanja u digitalnom formatu.

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja Novinarnice je zabranjeno i podleže krivičnoj odgovornosti.

Novinarnica je distributer, a ne izdavač publikacija ili ostalog sadržaja koji obezbeđuju Izdavačke kuće i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Novinarnica ne garantuje tačnost, kompletnost ili korisnost bilo kog sadržaja, niti će biti smatrana za odgovornu u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete prouzrokovane oslanjanjem na informacije dobijene preko njenog sajta.

1.6. Sadržaji trećih strana

Novinarnica nema izdavačku kontrolu nad sadržajem koji obezbeđuju treće strane. Bilo koje mišljenje, savet, izjava, usluga, ponuda, neka druga informacija ili sadržaj koji je izražen ili učinjen dostupnim od strane trećih strana, uključujući i one u publikacijama koje pruža Novinarnica, pripadaju odgovarajućim autorima, odnosno izdavačima. Novinarnica, u okviru svoje internet strane može da sadrži linkove koji vode na druge internet stranice i resurse trećih strana. Novinarnica ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za komunikaciju ili materijale koji su dostupni preko tih povezanih internet stranica. Ovi linkovi su obezbeđeni samo kao pogodnost za korisnika i on je jedini odgovoran za razumevanje termina i uslova koji se primenjuju kada poseti neki sajt ili izvrši narudžbinu na sajtu treće strane.

1.7. Pristup sadržajima na sajtu Novinarnica

Glavni deo sajta Novinarnica predstavljaju novine, magazini i knjige u digitalnom formatu podeljeni u više kategorija. Bez registracije korisniku je omogućeno da čita besplatne i demo verzije nekih časopisa i knjiga i da tako stekne uvid u prednosti čitanja u digitalnom formatu.

Sa registracijom korisnik dobija mogućnost kreiranja svoje biblioteke, foldera sa najzanimljivijim člancima, čitanja besplatnih novina i magazina (knjige se čitaju preko aplikacija), kao i mogućnost kupovine svih ostalih novina, magazina i knjiga. Pri svakom sledećem pristupanju Novinarnici registrovan korisnik biće automatski preusmeren na Moja Biblioteka odakle može čitati časopise i knjige koje se nalaze u njegovoj biblioteci. Period dostupnosti izdanja je 365 dana od dana isporuke izdanja u biblioteku korisnika. U roku od 24 sata korisnik može pristupiti svom nalogu sa maksimalno 3 IP adrese.

1.8. Modifikacije usluga

Novinarnica zadržava pravo da njen sajt www.novinarnica.net povremeno bude nedostupan zbog dopune i modifikacije sadržaja i usluga sajta sa ili bez obaveštenja.

1.9. Odricanje od odgovornosti

Novinarnica ne daje bilo kakvu garanciju da će usluge Novinarnice ispuniti zahteve korisnika, da će usluge Novinarnice biti uvek dostupne, da će biti tačne, sigurne ili besplatne, sadržaj dobijen sa Novinarnice biti tačan i pouzdan, ili kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili ostalog materijala koji je kupljen, nabavljen ili korišćen preko Novinarnice ispuniti bilo čija očekivanja. Samo korisnik snosi odgovornost za uspostavljanje i održavanje pouzdane internet konekcije. Nikakav savet ili usmena informacija koju je korisnik dobio preko ili od Novinarnice ili kompanije sa kojom Novinarnica sarađuje, partnera i nosioca licenci (ili direktora, službenika ili agenata navedenih entiteta) neće predstavljati nikakvu garanciju koja nije izričito navedena u ovim Uslovima.

1.10. Obeštećenje

Pristajete da obeštetite Novinarnicu, kompanije koje sa njom sarađuju, njene partnere i nosioce licenci, u slučaju eventualnih tužbi, gubitaka, troškova, i šteta, uključujući i troškove advokata, koji proističu iz vaše upotrebe Novinarnice, a rezultat su aktivnosti koje se odnose na vaš nalog od strane vas ili bilo koje druge osobe koja je pristupila sajtu Novinarnice preko vašeg naloga.

1.11. Kontrola

Novinarnica ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj za koji smatra da je u suprotnosti sa važećim Zakonom o javnom informisanju ili nije u skladu sa obavezama Novinarnice prema Izdavačkim kućama.

1.12. Raskid

I Novinarnica i vi možete da raskinete ovaj Sporazum u svakom trenutku. Novinarnica može, po sopstvenom nahođenju i bez odgovornosti, da ukine vaš nalog ili upotrebu sajta ako ustanovi da ste narušili ili niste delovali u skladu sa ovim uslovima. Bilo koje isključenje vašeg pristupa sajtu po odredbama ovih uslova može biti izvedeno bez prethodnog obaveštenja i Novinarnica može odmah da deaktivira ili obriše vaš nalog i sve povezane informacije i/ili zabrani budući pristup sajtu. Korisnik može da raskine ovaj Sporazum tako što će poslati e-mail sa zahtevom za ukidanje svog naloga na podrska@novinarnica.net i tada nema pravo na povraćaj novca za neisporučena izdanja na koje je pretplaćen.

1.13. Obaveštenje o promenama

Novinarnica može da preradi ove uslove da bi ih održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Ukoliko dođe do promene u Pravilniku, bićete blagovremeno obavešteni putem e-mail-a. Kako biste se upoznali sa eventualnim promenama pogledajte povremeno stranicu www.novinarnica.net/pravilnik. Datum ažuriranja služi da vas podseti na nedavne promene. Ako ne želite da prihvatite promenjene uslove, možete odmah da otkažete vašu pretplatu (član 1.12). Vaš pristup ili upotreba sajta posle takvih promena će značiti vašu saglasnost sa tim promenama.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI

Zaštita ličnih podataka

Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Novinarnica prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko www.novinarnica.net sajta ili drugih strana/sajtova, kao i aplikacija u našem vlasništvu koji upućuju na www.novinarnica.net (u daljem tekstu “Sajt“).

Lični podaci se mogu obrađivati i preneti samo u sklopu specifičnog zadatka i isključivo za svrhe u koje su prvobitno i dobijeni. Lični podaci će se preneti trećim stranama isključivo u skladu sa zakonskim okvirom i/ili uz izričitu saglasnost. Isti se brišu ili se čine anonimnim odmah nakon ispunjenja svrhe u koju su dobijeni.

Ova Politika privatnosti se odnosi na Novinarnicu i sve proizvode i usluge koje nudi, a u vezi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (GDPR).

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na Novinarnicu, a ne i na druge sajtove u okviru Novinarnice. Zato preporučujemo da pročitate sve izjave o privatnosti na drugim sajtovima koje posećujete.

2.1. Lični podaci

Lični podaci podrazumevaju bilo koju informaciju koja se odnosi na identifikaciju ili moguću prepoznatljivost fizičkog lica. Moguća prepoznatljivost fizičkog lica, podrazumeva da se lice može identifikovati, direktno ili indirektno, pogotovo uz navođenje identifikacije kao što je e-mail adresa i slično.

Ako ste posetilac sajta, određeni podaci se prikupljaju automatski, kao što su IP adresa, regija ili uopštena lokacija gde je kompjuter ili uređaj Korisnika pristupio Internetu, tip pretraživača, operativni sistem ili druga informacija o korišćenju našeg Sajta, uključujući i istoriju stranica koje je Korisnik posetio.

Podaci nisu lični ako se ne mogu povezati sa određenom osobom, kao npr. statistički podaci koje prikupljamo o ukupnoj poseti određene stranice na Sajtu i ti podaci ne mogu direktno da upućuju na Korisnika kao osobu.

2.2. Korisnicima se smatraju

- Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja sajta (do prestanka članstva), a u svrhe kupovine elektronskih izdanja i koja nakon registracije prijavom pristupaju sajtu ili aplikaciji, a na način propisan Uslovima korišćenja.

- Posetioci, odnosno lica koja pristupaju sajtu, bez registracije/prijave, radi korišćenja sajta u edukativne i informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

2.3. Koje informacije skuplja Novinarnica

Novinarnica skuplja informacije od korisnika, koje mogu da uključe lične informacije, na različitim mestima sa njenog internet sajta i preko njenog softvera i to su:

- E-mail adresa

- IP adresa svakog pojedinačnog pristupa servisima

- Vreme kreiranja naloga

- Vreme modifikacije / menjanje podataka

- Vreme poslednjeg pristupa

- Informacije o kupovini izdanja

Novinarnica prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako Korisnik dobrovoljno dostavi te informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da pruže identifikacione informacije i u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke podatke ili aktivnosti na Sajtu.

Novinarnica ne sakuplja svesno informacije o osobama mlađim od osamnaest godina.

2.3.1. Podaci prilikom naručivanja

Svi korisnici prilikom naručivanja publikacija preko Novinarnice imaju na raspolaganju nekoliko načina plaćanja:

• Plaćanje nalogom za uplatu – fizička lica iz Republike Srbije

Podatke koje korisnik popunjava su: ime i prezime, adresa i grad. Najbitnija informacija je broj predračuna koji naš sistem dodeljuje Korisniku i koji se vezuje za izdanja koja je Korisnik naručio. Kada Korisnik plati sa nalogom za uplatu preko banke ili pošte, po broju predračuna Novinarnica mu isporučuje plaćena izdanja. Naglašavamo da ove podatke Novinarnica koristi za generisanje računa koji se šalju Korisniku posle naplate i da ih ne koristimo ni u jedne druge svrhe.

Sigurnost podataka koje korisnik ostavlja prilikom plaćanja, garantuje banka ili pošta koja radi naplatu Korisniku. Podatke koje je ostavio Korisnik prilikom plaćanja su nama vidljivi preko bankarske aplikacije, kroz koju imamo uvid o plaćenim računima.

• Plaćanje nalogom za prenos – pravna lica iz Republike Srbije

Podatke koje Korisnik popunjava su: ime firme, adresa, grad i PIB. Najbitnija informacija je broj predračuna koji naš sistem dodeljuje Korisniku i koji se vezuje za izdanja koja je Korisnik naručio. Kada Korisnik plati sa nalogom za prenos preko banke ili pošte, po broju predračuna Novinarnica mu isporučuje plaćena izdanja. Naglašavamo da ove podatke Novinarnica koristi za generisanje računa koji se šalju Korisniku posle naplate i da ih ne koristimo ni u jedne druge svrhe.

Sigurnost podataka koje Korisnik ostavlja prilikom plaćanja, garantuje banka ili pošta koja radi naplatu Korisniku. Ostavljeni podaci prilikom plaćanja su nama vidljivi preko bankarske aplikacije, kroz koju imamo uvid o plaćenim računima.

• Plaćanje platnim karticama

Korisnik ne ostavlja podatke o kartici Novinanici ukoliko izabere ovaj način plaćanja. Kada Korisnik plati platnom karticom Novinarnica mu odmah isporučuje plaćena izdanja. Ovaj sistem je automatizovan. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

• Plaćanje preko PAYPAL-a

Korisnik prilikom odbira ovog načina plaćanja ne ostavlja platne podatke Novinarnici. Kada plati PayPal-om Novinarnica mu odmah isporučuje plaćena izdanja. Ovaj sistem je automatizovan. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje PayPal, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama PayPal-a. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. PayPal šalje Novinarnici mail, ime i prezime PayPal naloga sa kog je izvršena transakcija, kao i broj transakcije koji mi vezujemo sa nalogom Korisnika koji je izvršio porudžbinu. Naglašavamo da podaci sa PayPal-a ne moraju da se slažu sa podacima Korisnika. Novinarnica ove podatke ne koristi ni u jedne druge svrhe.

• Plaćanje Novinarnica kreditima

Plaćanje Novinarnica kreditima podrazumeva prethodnu kupovinu kredita jednim od gore navedena četiri načina plaćanja. Nakon kupovine Novinarnica krediti se dodaju na nalog Korisnika.

• Plaćanje preko Vip računa (za korisnike Vip mobilne mreže iz Srbije)

Za plaćanje preko Vip računa postoji strana gde se unosi Vip broj. Posle unetog broja mobilnog telefona Korisnik je preusmeren na Vip sistem naplate. Ovaj sistem je automatizovan. Kada Vip Korisniku naplati uslugu, Novinarnica istog trenutka ispručuje plaćena izdanja. Naglašavamo da ove podatke Novinarnica ne skuplja i ne koristi ni u jedne druge svrhe.

• Plaćanje preko iOS aplikacije

Korisnik ne ostavlja podatke Novinanici ukoliko izabere ovaj način plaćanja. Korisniku je omogućeno da kupi Novinarnica kredite preko aplikacije kojima kasnije može da kupuje izdanja. Kada Korisnik plati preko iOS aplikacije Novinarnica mu odmah isporučuje plaćene kredite. Ovaj sistem je automatizovan. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje Apple, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Apple. Nijednog trenutka podaci o Korisniku i platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

• Plaćanje preko Android aplikacije

Plaćanje preko Android aplikacije je moguće samo preko Novinarnica kredita i preko Vip računa koji su gore objašnjeni.

2.3.2. Kolačići (Cookies)

Kolačići su male datoteke sa podacima koji se skladište i čuvaju u uređajima korisnika koji pristupaju internetu sa ciljem prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici upotrebili prilikom pristupa. Njihovo je skladištenje pod potpunim nadzorom pretraživača koji upotrebljava korisnik, a skladištenje kolačića može se po želji ograničiti ili onemogućiti.

Kolačići su važni za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Interakcija između korisnika interneta i internet stranice uz pomoć kolačića je brža i jednostavnija. Uz njihovu pomoć, internet stranica pamti preferencije i iskustva pojedinca, čime se štedi vreme, a pretraživanje internet stranica je delotvornije i lakše.

Većina internet stranica upotrebljava kolačiće jer su prikladno sredstvo za održavanje novog i odgovarajućeg sadržaja koji je u skladu s interesima i preferencijama pojedinog korisnika interneta. Više je razloga za upotrebu kolačića – prvi je razlog njihova sposobnost pohranjivanja podataka o stanju pojedine internet stranice (detalji o prilagođavanjima pojedine internet stranice), a osim toga, oni pomažu u obavljanju raznih internet usluga i pomažu pri skupljanju statističkih podataka o navikama korisnika interneta – uz pomoć kolačića može se pratiti učestalost posećivanja određene internet stranice. Preduzeća uz pomoć kolačića ocenjuju efikasnost nacrta svojih internet stranica, kao i primerenost, vrste i broja oglasa koje nude korisnicima na svojim internet stranicama.

Kolačićima se može jednostavno upravljati, to jest omogućiti i onemogućiti iste. Međutim, onemogućavanje funkcije kolačića može onemogućiti upotrebu određenih prednosti ili funckionalnosti prilikom posete našem Sajtu. Stoga preporučujemo da funkcionalnost kolačića bude omogućena. Takođe, preporučujemo da pročitate Politike privatnosti najčešće korišćenih pregledača (browser-a):

Google Chrome - https://policies.google.com/privacy

Mozilla Firefox - https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Internet Explorer* - https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Safari - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Opera - https://www.opera.com/privacy

*Za Internet Explorer, kolačići treće strane moraju biti omogućeni.

2.3.3. Kako Novinarnica upotrebljava kolačiće

Kada Korisnik poseti sajt Novinarnice, kreira korisnički nalog i kupi neko elektronsko izdanje postaviće se cookie na računar Korisnika. Potrebno je da cookies budu omogućeni u pretraživaču tako da Novinarnica može da Korisnika identifikuje kao stalnog posetioca ili kupca i da održava razmenu potrebnih informacija sa ulogovanim korisnicima.

Korišćenjem kolačića, Novinarnica prikuplja sledeće informacije posetioca web stranice:

- informacije o uređaju (vrsta, marka)

- informacije o operativnom sistemu (vrsta i verzija)

Prikupljamo tehničke podatke o uređaju i programu kako bismo osigurali kvalitet podešavanja Sajta. Informacije o stranicama koje su bile prikazane prikupljaju se u analitičke svrhe što nam omogućava da unapredimo sadržaj i doživljaj Korisnika. Ne postoji mogućnost da se korišćenjem tih informacija identifikuje Korisnik. Takođe, Novinarnica koristi cookies da isprati trendove i šablone upotrebe da bi bolje razumeo i poboljšao delove sajta Novinarnica.

2.3.4. U koje svrhe Novinarnica koristi informacije koje je prikupila

Novinarnica može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika da bi:

• Isporučila publikacije i ostale proizvode koje ste naručili ili su vam poslati kao uzorci ili prosleđeni primerci

• Verifikovala pristup zaštićenom sadržaju i informacijama sa naloga

• Odredila da li su ispunjeni minimalni sistemski zahtevi za upotrebu servisa

• Ponudila nadogradnju proizvoda

• Prikupila zbirne statističke podatke o korišćenju Novinarnice, uključujući internet komunikaciju i navike čitanja

• Poboljšala svoje usluge - Informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na zahteve Korisnika prilikom kupovine izdanja.

• Personalizovala iskustva korisnika - Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Sajtu.

• Unapredila Sajt - Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših proizvoda i usluga.

• Pokrenula promocije, istraživanja ili druge funkcije Sajta - Slanje informacija Korisnicima koji su pristali da ih prime (NewsLetter).

• Poslala periodične e-poruke - Novinarnica može da pošalje novim korisnicima poruku dobrodošlice, kao i poruku koja potvrđuje narudžbinu prijavljenu na Novinarnici i potvrde o promenama na nalogu.

Novinarnica će poslati e-mail kada obaveštava Korisnika o novim izdanjima, kada ostvaruje komunikaciju u vezi sa narudžbinom ili poziva na produženje pretplate na izdanja. Možemo koristiti e-mail za slanje informacija i komunikaciju sa Korisnikom o kupovini paketa i pružanju pomoći u cilju boljeg razumevanja Korisnika o načinu rada Sajta. Takođe se može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve.

Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je Korisnik prijavljen na NoviNet pošalje tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu podrska@novinarnica.net ili office@novinarnica.net.

2.4. Sigurnosna procedura

Novinarnica koristi aktuelne sigurnosne metode da bi zaštitila podatke. Vaše informacije se čuvaju u bazi podataka koja je zaštićena višestrukim zaštitama i dostupne su samo autorizovanom osoblju. Podaci nikada neće biti dostupni trećim licima bez saglasnosti Korisnika.

2.4.1. Zaštita Novinarnice i njenih korisnika

Novinarnica će obezbediti lične informacije o nalogu isključivo ukoliko dobije zakonski obavezujući nalog za to od nadležnih državnih organa Republike Srbije. Ovakav pristup je odgovarajući u cilju poštovanja zakonskih normi.

2.5. Skladištenje podataka

Dobijene podatke Novinarnica skladišti na serverima renomirane kompanije Hetzner u Nemačkoj. Pre korišćenja sajta Novinarnica, molimo da se bliže informišete preko navedenih stranica:

• Legal notice: https://www.hetzner.com/rechtliches/impressum

• Data privacy: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

• System policies: https://www.hetzner.com/rechtliches/system-policies

• Terms and conditions: https://www.hetzner.com/rechtliches/agb

2.6. Korisnički profil/nalog „Moj nalog“

Korisnički profil je nalog korisnika sa mogućnošću zaštićenog pristupa preko lozinke. Na svom korisničkom nalogu možete videti podatke o uplatama i stanju kredita.

Saglasni ste da se lični pristupni podaci smatraju poverljivim i da ih ne otkrivate neovlašćenim trećim licima. Novinarnica ne preuzima nikakvu odgovornost za zloupotrebu lozinke, osim ako je Novinarnica odgovoran za zloupotrebu. Ako ne možete pristupiti korisničkom nalogu, molimo vas da se obratite na podrska@novinarnica.net bez odlaganja.

Funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" internet pretraživača Korisnika omogućuje upotrebu korisničkog naloga bez ponovnog prijavljivanja svaki put kada Korisnik pristupa Sajtu. Novinarnica ni na koji način nije povezana s ovom funkcionalnošću pretraživača. Preporučujemo da ne koristite ovu funkcionalnost ako se vaš uređaj koristi od strane više lica i ukazujemo da funkcionalnost "zapamti me" / "ostani prijavljen" neće biti dostupna ako koristite podešavanja svog pretraživača koji automatski briše sačuvane „kolačiće“ posle svake sesije ili obrišete sami “kolačiće”.

2.7. Poslovni transferi

Novinarnica može da prenese informacije koje sakupi, uključujući i lične informacije u slučaju prodaje većine ili kompletne imovine kompanije. Korisnik prihvata da se takvi transferi mogu dogoditi i da bilo koji novi vlasnik Novinarnica može da nastavi da koristi vaše lične informacije na način koji je određen našom Politikom privatnosti.

2.8. Prava korisnika
2.8.1. Pravo na informaciju

Korisnik ima pravo da na zahtev, u bilo kom trenutku od Novinarnice dobije informacije o ličnim podacima koji se odnose na Korisnika, a koje je Novinarnica obradila u sklopu člana 2. Politike privatnosti.

2.8.2 Pravo na prepravku

Korisnik ima pravo da zahteva promenu ličnih podataka koji se odnose na njega ukoliko su ti podaci netačni.

2.8.3. Pravo na brisanje

Korisnik ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka u skladu sa Uslovima korišćenja.

2.8.4. Pravo na ograničenje obrade podataka

Korisnik može da zahteva da lične podatke koji se odnose na njega Novinarnica obrađuje samo do određene mere, na primer, u slučaju da Korisnik odjavi primanje marketinških poruka.

2.8.5 Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo da zatraži lične podatke koji se odnose na njega. Novinarnica je u obavezi da odgovori na primljeni zahtev u roku od mesec dana. Podatke možemo poslati direktno korisniku ili drugom izvršitelju obrade ako korisnik to zahteva.

Slanje podataka je besplatno, ali u slučaju da Novinarnica dobije u kratkom vremenskom periodu mnogo zahteva i posumnja da je akcija odrađena od strane grupe korisnika koji imaju lošu nameru u smislu da uspore rad kompanije, Novinarnica ima pravo da naplati naknadu koja pokriva stvarne troškove traženja i sortiranja podataka i eventualnog materijala ako primerak šalje u papirnom obliku ili na eksternim medijima.

2.8.6. Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku uloži prigovor na obradu svojih ličnih podataka. U tom slučaju možete zatražiti da prestanemo sa korišćenjem svih ili nekih od vaših ličnih podataka (npr. ako nemamo zakonsko pravo da nastavimo da ih upotrebljavamo) ili ograničiti našu upotrebu (npr. ako su podaci netačni). Pravo na prigovor je poseban oblik prava na brisanje.

2.8.7. Gašenje naloga od strane Korisnika i obustavljanje obrade podataka

Ukoliko, u bilo kom trenutku, Korisnik želi da ugasi nalog i obustavi obradu ličnih podataka, potrebno je poslati e-mail na podrska@novinarnica.net. Lične informacije će biti izbrisane iz baze aktivnih korisnika pod uslovom da su ispunjene sve obaveze plaćanja, da Novinarnica veruje da nije potrebno čuvati te informacije zbog nekog sudskog procesa i da nije ni pod kakvom zakonskom obavezom da čuva te informacije. Budite svesni da će u toj situaciji svi neisporučeni brojevi u okviru vaših pretplata biti otkazani bez povraćaja novca i da ćete ponovo morati da se registrujete da biste koristili servise na Novinarnici.

2.8.8. Ostvarivanje navedenih prava

Ako želite ostvariti navedena prava, obratite nam se na podrska@novinarnica.net

2.9. Marketing - oglašavanje i društvene mreže

Ukoliko Korisnik dâ saglasnost da želi da prima personalizovane ponude, upotrebljavaće se lični podatak - e-mail adresa. Novinarnica koristi postojeće podatke kao što su potvrda prijema i potvrda čitanja e-biltena, istorija porudžbina, istorija kupljenih paketa, datum i vreme posete Sajtu ili proizvodima koje ste pogledali. Za slanje e-biltena i analize korisničkog ponašanja, Novinarnica koristi usluge provajdera Amazon i Google Analytics. Osim toga, analiziraju se informacije kao što su odabrana izdanja, kao i automatski generisani podaci kao što su potrošnja ili trenutna lokacija. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge, kako bismo ih bolje prilagodili potrebama Korisnika i kako bismo komunicirali sa Korisnikom o ostalim uslugama Novinarnice koje bi ga mogle zanimati.

Prilikom registracije, Korisnik ima mogućnost da prihvati slanje marketinških poruka. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće e-poruke, potrebno je da sa e-mail adrese kojom je Korisnik prijavljen na Novinarnici pošalje tekst ODJAVA MARKETING PORUKA na adresu podrska@novinarnica.net.

2.9.1. E-bilten (e-newsletter)

Za isporuku e-biltena koristimo usluge provajdera Amazon. Prikupljamo statističke podatke o otvaranju e-pošte i o klikovima u okviru e-biltena, pomoću standardnih tehnologija kako bismo mogli da pratimo i poboljšavamo naš e-bilten. Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Amazon-a, molimo vas da pogledate politiku privatnosti kompanije Amazon: https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr

2.9.2. Društvene mreže

Na našim stranicama koriste se softverski dodaci ("social plugin") sledećih društvenih mreža: Facebook, Twitter i Instagram. Ove usluge pružaju kompanije Facebook Inc., Twitter i Instagram LLC.

Facebook-om upravlja Facebook Inc., CA 94304, USA ("Facebook"). Pregled Facebook politike privatnosti možete pronaći ovde:

https://www.facebook.com/business/gdpr.

Twitterom upravlja Twitter International Company, irska kompanija sa registrovanim sedištem u One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland. Pregled politike privatnosi je na: https://twitter.com/en/privacy

Instagram je jedan od servisa Facebook-a, a pregled politike privatnosti Instagram-a pronaći ovde:

https://www.facebook.com/business/gdpr.

Ako ste na našem Sajtu, ostvaruje se direktna konekcija između vašeg pretraživača i servera navedenih društvenih mreža. Na taj način društvena mreža dobija informaciju o vašoj poseti sajtu i IP adresi. Ukoliko kliknete na npr. “Like” ili „Share“ dugme dok ste ulogovani na vaš nalog na društvenoj mreži, možete linkovati sadržaj našeg sajta sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Na taj način Facebook, Twitter, Instagram ili Youtube mogu povezati vašu posetu našem Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži. Želimo da naglasimo da mi nemamo saznanja o sadržini prenetih podataka kao ni njihovoj upotrebi od strane navedenih društvenih mreža. Za više informacija upoznajte se sa politikom privatnosti navedenih društvenih mreža.

Ukoliko ne želite da neka od navedenih društvenih mreža poveže vašu posetu Sajtu sa vašim nalogom na društvenoj mreži, molimo vas da se izlogujete sa vašeg naloga.

2.9.2.1. Facebook Custom Audiences

Naš Sajt koristi funkcionalnost za remarketing "Custom Audience" Facebook-a. Ova funkcija služi za prikazivanje oglasa na Facebook društvenoj mreži („Facebook oglasi“) posetiocima Sajta, na osnovu interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili drugih sadržaja na našem Sajtu. U tu svrhu, na Sajtu je implementiran kod, koji se još naziva i piksel („Facebook pixel“). Putem ovog piksela uspostavlja se direktna veza s Facebook serverima prilikom posete našem Sajtu. Podaci o poseti prenose se na Facebook server, a Facebook te podatke dodeljuje vašem Facebook korisničkom nalogu.

Za više informacija o prikupljanju i korišćenju podataka od strane Facebooka i pravu o zaštiti podataka, posetite https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Podešavanja za prikazivanje oglasa možete izmeniti na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Da biste ovo učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

2.9.3. Korisnički servis putem društvenih mreža

Ako Korisnik kontaktira Novinarnicu preko društvenih mreža, lični podaci Korisnika, koji su u vezi sa rešavanjem potencijalnog problema, a koje Korisnik javno objavi kroz svoj profil ili dostavi u direktnoj poruci na profilu naše kompanije, obrađuju se i čuvaju u Sistemu za upravljanje korisnicima, u svrhu servisiranja/rešavanja problema. Ipak, sama poruka, ako je javno objavljena, neće biti izbrisana sa Novinarnica profila.

Podaci o korisnicima kao i direktne poruke upućene profilu naše kompanije na društvenim mrežama, biće izbrisani 3 meseca nakon servisiranja vašeg zahteva.

2.10. Analiza korišćenja Sajta

Kako bismo stekli uvid u potrebe posetilaca našeg Sajta, koristimo razne softvere za analizu korišćenja Sajta. Ovo nam pomaže da konstatno unapređujemo kvalitet naših ponuda.

Sesije se automatski brišu nakon 180 minuta neaktivnosti na Sajtu, kada se zatvori pretraživač ili kada koristite funkciju odjave. Sesija omogućava identifikaciju Korisnika u toku korišćenja Sajta.

2.10.1. Google

Novinarnica koristi Google-ove usluge kao što su Google Analytics, AdWords i YouTube. Provajder usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Upotrebom Google usluga na stranici Novinarnice, može se uspostaviti direktna veza između pretraživača Korisnika i Google servera kada se stranica učita putem dodatka („plugin“). Putem ostvarene konekcije mogu se prenositi podaci specifični za pretraživač, a Google može čuvati kolačiće, što između ostalog može identifikovati koji je korisnikov pretraživač. Napominjemo da Novinarnica nije upoznata sa celokupnim sadržajem poslatih podataka i njegovom upotrebom od strane Google-a. Integracija „plug-in“ nije uvek vidljiva Korisniku.

Google pravila o privatnosti možete pronaći ovde:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2.10.1.1. Google Analytics

Naš Sajt koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc. ("Google"). Google Analytics upotrebljava takozvane "kolačiće", tekstualne datoteke koje su sačuvane na računaru Korisnika i koje omogućavaju analizu korišćenja Sajta. Informacije koje generiše kolačić o korišćenju Sajta obično se šalju Google serveru u SAD i tamo se čuvaju. Međutim, ako je IP anonimizacija aktivirana na Sajtu, Google će unapred skratiti IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim zemljama ugovornicama Sporazuma o Evropskoj ekonomskoj uniji. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo će se skratiti. U ime Novinarnice, Google će koristiti ove informacije kako bi analizirao upotrebu Sajta, sačinio izveštaje o aktivnostima na Sajtu i pružio druge usluge vezane za korišćenje Sajta i interneta. Google neće IP adresu Korisnika dovoditi u vezu sa drugim podacima kompanije Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića, međutim, napominjemo da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije Novinarnice u potpunosti. Takođe, možete sprečiti prikupljanje podataka koje generišu cookies (uključujući Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Google instraliranjem plug-in-a sa sledećeg linka: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Načela sigurnosti i privatnosti usluge Google Analytics možete pronaći ovde:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2.10.1.2. AdWords

Naš Sajt koristi "Google Remarketing" kako bi ponudio oglase na drugim platformama koji su u vezi sa ponašanjem Korisnika na Sajtu. Ako kliknete na određenu stranicu ili proizvod na ovom Sajtu, Google će sačuvati vaša interesovanja o našim uslugama/proizvodima ili sadržajima na Sajtu i može s vremena na vreme prikazivati ​​Google-ove oglase "Adwords" koji odgovaraju vašim interesovanjima, na različitim platformama koje posećujete. Ovaj oglas može se odnositi na usluge Novinarnice, ali i ponude trećih strana. Da bi se navedeno sprovelo, Google čuva kolačić na računaru Korisnika koji omogućuje da se interesovanja Korisnika dodele računaru Korisnika (pojedinosti o kolačićima potražite u odeljku "Google Analytics"). Ta interesovanja se anonimno beleže i nisu povezana sa ličnim podacima. Na stranici https://www.google.com/ads/preferences/ se mogu kontrolisati informacije koje Google koristi za prikazivanje oglasa. Na ovoj adresi takođe se može onemogućiti upotreba kolačića od strane Google-a.

Ako Korisnik pristane da Google vrši povezivanje istorije pretraživanja interneta i aplikacija sa Google nalogom i da koristi informacije koje su pregledane na internetu sa Google nalogom Korisnika u cilju personalizovanja oglasa, Google povezuje te informacije sa podacima Google Analytics da bi stvorio i definisao publiku za remarketing na svim uređajima koje Korisnik koristi, a na kojima postoji Korisnikov Google nalog. Da bi se podržala ova funkcionalnost, Google Analytics prikuplja jedinstvene ID. Podešavanja se mogu promeniti u Google odeljku „moj nalog“.

2.10.1.3. YouTube

Naš Sajt koristi softverske dodatke („plug-in“) s YouTube-a koji pripada kompaniji Google Inc. Čim se posete web stranice s YouTube plug-in-om, dolazi do povezivanja sa YouTube serverima. Serveru Youtube-a biće rečeno koje Novinarnica stranice ste posetili. Ukoliko ste ulogovani na YouTube nalog, YouTube-u je omogućeno da poveže pretragu Korisnika sa ličnim profilom Korisnika. Ova mogućnost se može ukinuti ako se prethodno Korisnik odjavi sa svog naloga. Više informacija o prikupljanju i upotrebi ličnih podataka od strane YouTube-a, potražite u pravilima o privatnosti kompanije Youtube: https://www.youtube.com/t/terms

2.11. Obaveštenje o promenama

Novinarnica može s vremena na vreme da preradi Politiku privatnosti da bi je održala u skladu sa svojim proizvodima i uslugama. Datum ažuriranja služi da podseti Korisnika na nedavne modifikacije. Ako promene Politike privatnosti Novinarnice direktno utiču na način na koji deli lične podatke Korisnika, Novinarnica će obavestiti Korisnika postavljanjem obaveštenja na sajtu ili slanjem e-mail poruke koja omogućava da Korisnik odbije takvu promenu. U ovom slučaju Korisnik je dužan da pismenim putem, slanjem e-mail poruke na podrska@novinarnica.net obavesti Novinarnicu da ne prihvata promene u Politici privatnosti što automatski dovodi do otkazivanja korisničkog naloga od strane Korisnika. U tom slučaju, ukoliko postoje aktivne pretplate, Novinarnica će izvršiti refundaciju novca za sva neisporučena izdanja.

2.12. Izmene, datum stupanja na snagu

Ova Politika privatnosti se primenjuje na korišćenje našeg Sajta i usluga od strane Korisnika od “Dana stupanja na snagu”.

Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ovu Politiku privatnosti, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim materijalnim izmenama na Sajt, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično pogledate ovu Politiku privatnosti kako biste ostali informisani o postupanju Sajta. Ako se protivite bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljiivo), odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja.

Ukoliko po objavljivanju ili slanju obaveštenja o izmenama ove Politike privatnosti Korisnik nastavi sa kontinuiranom upotrebom Sajta i naših usluga podrazumevaće se da je prikupljanje, upotreba ili deljenje ličnih podataka predmet izmenjene verzije Politike privatnosti i smatraće se pristankom sa navedenim izmenama.

2.13. Kako da nas kontaktirate

Ako imate bilo kakva pitanja ili brige po pitanju Politike privatnosti Novinarnice ili načina na koji koristi vaše lične informacije, molimo vas da nam pošaljete e-mail na podrska@novinarnica.net ili da koristite sledeću adresu:

Eto System d.o.o.
Branka Pešića 53
11080 Zemun, Beograd
www.novinarnica.net

3. REKLAMACIJE

Reklamacije se mogu podneti ukoliko e-izdanje ne može da se otvori u čitaču (reader-u) na sajtu ili preuzme preko aplikacije Novinarnica.

Reklamacije slati na podrska@novinarnica.net. Nakon što primimo vašu reklamaciju ona će biti razmotrena a u roku od tri radna dana od podnošenja reklamacije kupac će biti obavešten o ishodu reklamacionog procesa.

4. POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA

Novinarnica garantuje kupcu povraćaj novca u celosti u slučaju usvojene reklamacije.

U slučaju gašenja časopisa na koji je Korisnik pretplaćen, kao i u slučaju raskida ugovora između Izdavačke kuće, koja izdaje časopis na koji je Korisnik pretplaćen, i Novinarnice kao distributera istog časopisa u digitalnoj formi, izvršiće se povraćaj novca za sva neisporučena izdanja. Novinarnica će napraviti listu korisnika za povraćaj novca i direkno ih kontaktirati, putem e-mail-a, u vezi sa načinom povraćaja sredstava.

Ukoliko je e-izdanje plaćeno karticom putem interneta, Novinarnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. Novinarnica garantuje povraćaj novca kupcu u slučaju usvojene reklamacije.

Hajde da se upoznamo

Novinarnica aplikacija dostupna je na svim platformama. Čitajte preko računara, tableta ili mobilnog telefona, bilo kad i bilo gde - i kada niste na internetu.